Ontstaan

In 2007 startte Chris Vandenberghe met de bouw van timaster, toen nog DPlanAid. Chris programmeerde op maat planning software vanuit concrete vragen en noden uit de markt.

Na verloop van tijd werd een meer generieke tool een must. Chris besloot een eerste prototype uit te bouwen en de tool sloeg aan bij aannemers in de bouwsector. Ook de beschutte werkplaats WAAK deed een beroep op de software en zo groeide de ambitie.

In 2014 versterkte Stefaan Colman het team en herschreef hij de volledige tool als Cloud SaaS en browser versie. Vier jaar later werd de meest complete planningstool omgedoopt tot timaster en focussen we nu op het continu uitbouwen van integratiemogelijkheden en het consolideren en uitbouwen van waardevolle partnerships.

Onze visie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO is voor DPlanAid cvbo niet gewoon een uithangbord. Integendeel, we willen met overtuiging en vastberadenheid menselijker ondernemen. Daarnaast willen we op elk moment producten en diensten van topkwaliteit aanbieden.

Ons charter

We zijn een coöperatieve vennootschap en volgen dan ook de 7 principes uit het ICA-kompas van Coopkracht. Op die manier willen we de coöperatieve principes verder verankeren in onze werking en organisatie.

Aan de slag met timaster